• Elisabeth Roudinesco, Sig selv som konge
  • Original titel: Soi-même comme un roi
  • Omfang: 288 s.
  • Udgivelsesår: 2021
  • Forlag: Seuil

Sig selv som konge

Elisabeth Roudinesco

Nedrivningen af statuer i antiracismens navn forbløffer. Den voldsomhed af had mod mænd, som kommer til udtryk i den feministiske kamp, skaber undren. Hvad er der dog sket siden tidligere tiders frigørelsesbevægelser, især de antikolonialistiske og feministiske, i en sådan grad lukker sig om sig selv?

Fænomenet, hvor folk stemples i forhold til deres tilhørsforhold til en bestemt identitetsgruppe, har vundet større og større indpas de sidste tyve år, og det i en sådan grad, at det påvirker hele samfundet.

Udviklingen af kønsbegrebet og de forvandlinger, som raceidéen har undergået, er beviser herpå. I de to tilfælde er dyrebare tankeredskaber – fra værker af Sartre, Beauvoir, Lacan, Césaire, Said, Fanon, Foucault, Deleuze eller Derrida – blevet genfortolket til det yderste for at bestyrke idealerne for en ny konformisme, som man i lige så høj grad finder spor af hos nogle af tilhængerne af queer transgerderismen, som hos den politiske bevægelse, Les Indigènes de la République (”Republikkens Indfødte”), og andre bevægelser, som er brudt frem i søgningen efter en racedefineret politik.

Men sideløbende er begrebet national identitet vendt tilbage i diskursen for polemikerne fra den yderligtgående franske højrefløjs, som bebos af frygten for “Den store Udskiftning”, hvor de bliver erstattet af en dæmoniseret andenhed: migranten, muslimen, maj 68’eren osv. Denne diskurs værdsætter, det som identitetsdannerne fra den anden side forkaster: den hvide, maskuline, virile, kolonialistiske, vestlige identitet.

Det er således identitet mod identitet.

Der er dog et fællestræk for alle disse yderliggående strømninger: de oversimplificerer begreberne forskel og universalitet. I sin konklusion tilbyder Elisabeth Roudinesco nogle udveje for at undslippe dette helvede.

Presse

No press reviews yet.

    Udenlandske rettigheder

  • Contact: Françoise Guyon
  • Flere oplysninger: Link
  • Rettighederne er solgt til følgende lande: Engelsk, Portugsisk (Brasilien)

Forfatter

Elisabeth Roudinesco

Historienne et psychanalyste, Élisabeth Roudinesco est l'auteur de livres qui ont fait date sur l'Histoire de la psychanalyse en France, Jacques Lacan, Sigmund Freud, la famille, etc. Elle est lauréate…

Oversætter